Genel Bilgiler

  • Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü, Giresun Üniversitesine bağlı tüm Meslek Yüksekokullarının üst koordinasyon birimi olarak, 2013 yılında kurulmuştur. 
  • Üniversitemizde halen 13 adet Meslek Yüksekokulu bu birime bağlı olarak yapılandırılmaktadır. Bütçe, personel, akademik ve idari faaliyetlerde verimlilik ve etkinliğin sağlanması, kamu kaynaklarının rasyonel kullanılması amacıyla Koordinatörlüğümüz önemli bir rol üstlenmiştir.
  • MYO'larda 2018-2019 eğitim öğretim yılı itibariyle yaklaşık 14.000 öğrencimiz bulunmaktadır.
  • Koordinatörlüğümüz bünyesinde;
- Müdürler Kurulu
- Bilim Kurulu
- Program Kurulu
adı altında (3) adet alt kurul görev yapmaktadır.
  • Ayrıca Üniversitemizin dış paydaşlarından oluşan, müfredat geliştirme ve ortak mesleki çalışmalarda bulunmak üzere,
  • Danışma kurulu görev yapmaktadır.
Giresun Üniversitesi Rektörlüğü 2013 yılından itibaren, bünyesinde önlisans seviyesinde eğitim öğretim faaliyeti yürüten meslek yüksekokullarının daha verimli hale gelebilmesi, bölgenin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara elemanı yetiştirebilmesi, sektör işbirliğinin geliştirilmesi, mevcut programların geliştirilerek, mesleki eğitimin kalitesinin artırılması, değişen ihtiyaçlara göre programların yeniden revize edilebilmesi amaçlarıyla, bu okulları "MESLEK YÜKSEKOKULLARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ" çatısı altında birleştirmiştir. İdari ve akademik olarak bütçe ve diğer kaynakların birlikte kullanımının sağlanması, müfredat geliştirme ve müfredat birliği, mevcut eğitim öğretim sisteminin kalitesinin artırılması, mesleki uygulama ve staj imkanlarının artırılması gibi bugüne kadar bir çok konuda MYO KOORDİNATÖRLÜĞÜ birlikte hareket edilmesini sağlamıştır.

Koordinatörlüğümüz bugüne kadar:

·          İstihdam fuarı ve kariyer günleri organizasyonları,
·          Mesleki proje yarışmaları,
·          Meslek Yüksekokulu seçmeli/zorunlu ders müfredatları,
·          Bölüm ve program açma/dönüştürme faaliyetleri,
·          Mesleki konferans ve seminer çalışmaları,
·          Staj ve mesleki eğitim uygulamaları
Konularında ciddi çalışmalar gerçekleştirmiştir.